Voor mij is dit gewoon goed!

De GewoonIdee Nabestaandenverzekering is een overlijdensrisicoverzekering die ervoor zorgt dat, mocht je onverwachts komen te overlijden, je nabestaanden in ieder geval verzorgd achterblijven. Dit doen we tegen een heel scherpe premie.

Dit is de GewoonIdee Nabestaandenverzekering

Om welke onverwachte reden dan ook kan het voorkomen dat je wegvalt, en jouw nabestaanden alleen achterblijven. Het is dan prettig om te weten dat zij niet in financiële problemen komen. Hiervoor hebben wij de GewoonIdee Nabestaandenverzekering ontwikkeld. Een overlijdensrisicoverzekering waarbij we een scherpe premie voor je geregeld hebben.

Met de GewoonIdee Nabestaandenverzekering heb je een simpele overlijdensrisicoverzekering. Het belangrijkste kenmerk van deze verzekering is de scherpe premie. De premiebetaling is altijd per maand en de verzekering is daarom ook maandelijks opzegbaar.
De GewoonIdee Nabestaandenverzekering is een overlijdensrisicoverzekering, waarbij je jouw nabestaanden goed kunt achterlaten. 

Waarom kiezen voor GewoonIdee?

  • Scherpe premie
  • Digitaal aanvraagtraject (via jouw adviseur)
  • Snelle verwerking van de aanvraag
  • Soepele medische waarborgen

Algemeen

In welke situaties kom je in aanmerking voor een GewoonIdee Nabestaandenverzekering?

Wanneer je je wilt verzekeren van een bedrag bij overlijden ten behoeve van bijvoorbeeld…

  • De aflossing van de hypotheek
  • Alimentatie
  • De huurwoning (om je nabestaanden er te laten blijven wonen)
  • Studies van de kinderen
  • Aanvulling op het nabestaandenpensioen
  • Extra financiële ruimte voor je nabestaanden

Documenten

Download hier eenvoudig alle belangrijke documenten

Terrorisme
Schade door terrorisme is verzekerd bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade. Lees meer over terrorismedekking:

- Clausuleblad Terrorismedekking
- Protocol afwikkeling claims

- Toelichting Protocol afwikkeling claims

Lees meer op de NHT: www.terrorismeverzekerd.nl

Verzekeringskaart-button_new[1].png

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen overlijdensrisicoverzekering

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een verzekering die ervoor zorgt dat als iemand (de ‘verzekerde’) vóór een bepaalde datum overlijdt, er geld wordt uitgekeerd aan de nabestaande(n). Daarvoor betaal je een bepaalde premie, meestal per maand. Deze verzekering heeft een begin- en een einddatum en de verzekering komt alleen tot uitkering als de verzekerde komt te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering. Een overlijdensrisicoverzekering wordt vaak gesloten om de nabestaande(n) goed verzorgd achter te laten. Een overlijdensrisicoverzekering kan bijvoorbeeld afgesloten worden in combinatie met een hypotheek.

Hoe lang kan ik mij verzekeren?

Bij ons kun je de verzekering aanvragen voor maximaal 50 jaar. De verzekerde (op wiens leven de verzekering wordt afgesloten) dient bij aanvang minimaal 18 jaar of maximaal 65 jaar te zijn. De verzekering kan dan nog maximaal doorlopen totdat de verzekerde 81 jaar wordt. Bij de GewoonIdee Nabestaandenverzekering is de minimale looptijd van de verzekering 1 jaar.

Welk bedrag kan ik verzekeren?

Om de hoogte van het verzekerde bedrag te bepalen, kun je het beste advies vragen aan een financieel adviseur. Dit is namelijk afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan je hierbij het beste ondersteunen. Je kunt voor de GewoonIdee Nabestaandenverzekering kiezen voor een verzekerd bedrag vanaf € 25.000,-.

Heb ik recht op een voorlopige dekking?

De overlijdensrisicoverzekering kent een voorlopige (ongevallen)dekking, op basis van het aangevraagde verzekerde bedrag met een maximum van € 250.000,-. Dat betekent dat er tijdens het aanvraagtraject een voorlopige ongevallendekking geldt. Op het moment dat de verzekerde medisch is geaccepteerd ben je volledig verzekerd.

Hoe wordt mijn aanvraag verder beoordeeld?

Om te beoordelen of iemand een overlijdensrisicoverzekering kan afsluiten bij ons, is het nodig dat de verzekerde medische gegevens verstrekt. Op basis hiervan wordt er beoordeeld of je een verzekering bij ons kan afsluiten en onder welke voorwaarden. Het is mogelijk dat de verzekerde wordt geaccepteerd, eventueel met een verhoogd risico (verhoging van de premie) of wordt afgewezen. Daarom willen wij meer weten over jouw gezondheid en stellen wij gezondheidsvragen of plannen wij een keuring. Zo kunnen wij vervolgens een inschatting maken van het overlijdensrisico. Jouw gezondheid is dus van groot belang bij de beoordeling van de aanvraag. Zie voor meer informatie onze uitgebreide toelichting onder 'Afsluiten' op onze website.

Wat is premiesplitsing?

Je kunt er, in overleg met jouw adviseur, voor kiezen om de premie te splitsen als je samen met jouw partner een verzekering aan wilt vragen. Over het algemeen is de partner dan de begunstigde en zal deze de eventuele uitkering van de verzekering gaan ontvangen. In dat geval is het verstandig om de premie kruislings te betalen in verband met de belastbaarheid van de uitkering. Jouw adviseur kan je daar meer over vertellen.

Kan ik de verzekering koppelen aan mijn hypotheek?

Ja, op de polis kan een verpandingsclausule worden aangetekend. Met deze clausule geef je aan dat de bank (hypotheekverstrekker) de eerste begunstigde is voor het verzekerd bedrag, zodat hiermee de hypotheek (deels) afgelost kan worden voor de nabestaanden. De bank wordt dan de pandhouder op jouw polisblad. De pandhouder moet toestemming geven voor de meer ingrijpende wijzigingen (bijvoorbeeld: verlaging van het verzekerde bedrag) die je eventueel in de toekomst wilt doorvoeren op jouw polis.

Kan ik mijn kinderen (minderjarigen) ook verzekeren?

Kinderen kunnen niet meeverzekerd worden, een verzekerde moet minimaal 18 jaar zijn. Dit heeft te maken met het beantwoorden van de gezondheidsvragen en eventuele medische onderzoeken die benodigd zijn. Over het algemeen zal er ook geen verzekerd belang zijn voor een minderjarige.

Kan ik de verzekering premievrij maken?

Als er voldoende waarde is opgebouwd in de verzekering, dan is het mogelijk om de verzekering premievrij voort te zetten. Vaak wordt hiervoor het verzekerd bedrag verlaagd, afhankelijk van de waarde die is opgebouwd.

Kunnen jullie gedurende de looptijd de premie of voorwaarden aanpassen? (en bloc-clausule)

Nee, wij maken geen gebruik van een en-bloc clausule.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Kijk dan ook eens onder de 'Veelgestelde vragen' onder 'Contact' op onze website.

Hulp nodig? Neem contact met ons op via 076 - 5310758.
Ben je adviseur en wil je deze verzekeringen graag adviseren? Klik hier

Direct live chatten

loadingChat aan het laden. Even geduld a.u.b.